Protokoly o výměně vodoměrů

13.01.2014 19:17

Někteří vlastníci jednotek se mne obracejí s dotazem, jak mohou zjistit stav spotřebované vody v roce 2013 v jejich bytech.

Připomínám a doplňuji mé předchozí informace. Při výměně vodoměrů každý vlastník jednotky, nájemník či jiná osoba, se kterou se vlastník jednotky dohovořil a která byla přítomna v bytě při výměně, podepisoval zápis o proběhlé výměně. Zápis obsahuje číslo jednotky, jméno vlastníka jednotky, čísla demontovaných vodoměrů a stavy spotřebované vody na nich, čísla nových vodoměrů a případné stavy vody, která naběhla na číselníku při ověřovacím procesu funkčnosti vodoměrů. Doplněno datem výměny, podpisem pracovníka Servisních služeb Svoboda a podpisem osoby přítomné při výměně.

Smluvně jsem dojednal, že protokoly budou ve trojím vyhotovení: jedno si ponechává firma ve své evidenci, další zůstává v archivu SVJ a třetí vám všem postupně předám – oproti podpisu – po zpracování celkových sestav spotřeby vody v roce 2013 a zaevidování účtárnou našeho SVJ. Vyúčtování spotřeby energií pak proběhne stejným způsobem jako v letech předchozích.

FJ