Výměny bytových vodoměrů

14.11.2013 14:52

Ve dnech 6. – 10. ledna 2014 provede v našem domě brněnská firma Servisní služby Svoboda výměnu bytových vodoměrů na SV i TUV. Pro zhotovitele zakázky aktualizuji seznam bydlících a on zpracuje přesný harmonogram výměn pro jednotlivé byty. Všichni jej ode mne obdržíte v dostatečném časovém předstihu jednotlivě na vaše e-adresy nebo písemně do poštovních schránek. Všichni vlastníci jednotek i uživatelé bytů družstevních musí umožnit přístup do bytů. Při výměně bude na demontovaných vodoměrech zjištěna spotřeba vody v roce 2013. Proto budu, případně i s kolegy ve výboru SVJ, zjišťovat na přelomu roku pouze tzv. osoboměsíce – tj. počty osob bydlících v jednotlivých bytech v každém kalendářním měsíci roku 2013.

S díky za Vaši součinnost.

František Janás

14. 11. 2013