Archiv článků

Terén před naším domem

18.06.2019 00:58
O jeho vyrovnání a opravu dláždění jsem požádal ÚMČ Královo Pole v dubnu 2014. Žádost byla zamítnuta kvůli tehdejšímu nedostatku finančních prostředků, které nepostačovaly ani na všechny opravy havarijních stavů.   Dne 8. dubna 2019 jsem na e-adresu vedoucího odboru xxxx  ÚMČ...

Prasklina na přívodu vody

18.06.2019 00:56
V pátek dopoledne dne 10. 5. 2019 mi telefonoval (byl jsem ve městě) podnájemník z bytu 32, pan MgA. Jozef Bača. Ve sklepě uviděl na zemi vodu vytékající z rozvodu pod stropem do sklepní kóje bytu 45. Zatelefonoval jsem na firmu Slavík, která mj. řeší operativně havarijní situace na...

Graffity na našem domě

18.06.2019 00:51
Dne 10. května 2019 jsem na Policii ČR v Králově Poli oznámil posprejovanou fasádu našeho domu. Policista, který přišel oznámení místně šetřit, mi sdělil, že jsem s hlášením druhý v pořadí. Sprejer se totiž „podepsal“ kolem šesté hodiny ranní dne 8. 5. nejen na našem domě, ale i na...

Oprava na rozvodu plynu, zpřístupnění bytů

30.03.2019 17:11
Dne 11. dubna v čase od cca 15 hodin bude zastaven přívod plynu do bytů 1+1 v sekci situované na západ, tj. s výhledem na patrové garáže. Důvodem je oprava na rozvodu plynu. Odhadovaná doba opravy je přibližně do 15:30 hodin. Po dokončení opravy musí servisní pracovníci provést...

Doplacení refundací

05.03.2019 18:38
Shromáždění SVJ rozhodlo dne 13. 11. 2018 hlasováním č. IV. o doplacení 2/3 refundací. Na Městském i Krajském soudu Brno jsem zjistil, že žádný člen SVJ, který se zúčastnil zasedání a hlasoval proti vyplacení, výsledek hlasování v zákonné lhůtě nenapadl. Sedm z 24 dotčených vlastníků jednotek...

Vandal

28.02.2019 23:27
se "podepsal" na schodech ve vstupní prostoře domu. Oprava půjde, bohužel, z našich společných peněz střádaných ve fondu oprav

Suterén domu není sběrný dvůr

28.02.2019 22:51
Někteří spolubydlící si občas zaměňují sklepní prostory domu za sběrný dvůr. Většina jen dočasně do chvíle, než si při rekonstrukci bytu či po jejím dokončení objedná kontejner na odvoz odpadu. Případně nadměrný odpad odveze jiným způsobem. Doufejme, že aktuální snímky z popelárny budou minulostí,...

Výtahy

28.02.2019 21:47
Po zkušenostech s délkou výměny motoru většího výtahu (téměř tři měsíce byl výtah mimo provoz) jsme rozhodli o výměně motoru též u menšího výtahu. Vyskytovaly se u něj totiž stejné problémy jako u výtahu většího. Odvezením obou motorů dne 22. února 2019 byla "operace" dokončena.     

Revize rozvodů plynu

12.02.2019 23:29
Pravidelná revize kontroly rozvodů plynu proběhne dne 20.února dopledne, náhradní termín 21. února odpoledne. Kvůli řádnému průběhu akce je nutno umožnit plynařům přístup do bytů.  FJ

Závada na vodovodním potrubí

12.02.2019 23:26
  Ráno dne 7. února zazvonil u našeho bytu pan Bohumil Veselý - ve sklepě teče voda. Zjistili jsme únik vody z potrubí. Zastavit pro 13. podlaží přívod vody v dané sekci kvůli kapající vodě nebo vyčkat až do opravy přislíbené na druhý den ráno? Rozhodli jsme vyčkat. Následujícího dne...
Záznamy: 41 - 50 ze 209
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>