Archiv článků

Dodatek č. 2 ke smlouvě o bankovním úvěru

19.10.2013 00:57
Komerční banka, která poskytla našemu SVJ bankovní úvěr ve výši 9 mil. Kč na komplexní revitalizaci domu, reagovala kladně na moji žádost o zkrácení doby splatnosti úvěru. Dnes, 18. 10.2013, jsem s kolegou Pavlem Hološkou podepsal dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 24. 9. 2010. Původně...

Dopis předsedy výboru SVJ advokátce

16.10.2013 23:17
               ...

Přerušení dodávky tepla a TV

12.10.2013 17:12
Firma Rozvody tepla, která provádí rozsáhlé rekonstrukce teplovodních rozvodů v oblasti Herčíkovy ulice, letákem ve vstupu do domu sděluje, že dne 17. října bude v době od 8 do 16 hodin přerušena dodávka tepla a teplé vody do našeho domu. Bude probíhat napojování nových...

Nová sazba úroku z úvěru

25.08.2013 11:57
Ke dni 24. srpna 2013 končilo tříleté fixní období u investičního úvěru poskytnutého nám Komerční bankou na revitalizaci domu. S kolegy ve výboru jsme se dohodli na tom, že oslovím jiné banky s dotazem, zda a za jakých podmínek by měly zájem o případné refinancování našeho úvěru. Šlo...

Úprava webu

23.08.2013 18:26
Po odeznění tropických veder jsem lehce pozměnil uspořádání našeho webu: stanovy jsou v samostatném oddíle a materiály z proběhlých shromáždění SVJ jsem přesunul do nově vytvořeného obsahového bloku. Při vytváření podoby webu jsem byl názoru, že základní materiály našeho SVJ mají být v jednom...
Záznamy: 161 - 170 ze 216
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>