Úvodní informace

26.11.2013 20:33

S účinností od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost zákon č. 89/2011 Sb., nazývaný Nový občanský zákoník, zkratkou NOZ. Řada legislativních změn se dotýká i stávajících Společenství vlastníků jednotek. K promítnutí změn do stanov společenství vlastníků je možno využít tříleté přechodné období. Byť chod našeho SVJ probíhá bez vážnějších excesů, není vyloučeno, že k jednotlivostem může dojít. Osobně nevidím důvod pro odkládání úprav stanov našeho SVJ, a proto jsem zpracoval návrh na jejich nové znění. Projednány by mohly být na nejbližším shromáždění vlastníků jednotek. Nepředpokládám, že můj návrh změn je bezchybný (na detailech budu ještě pracovat), a proto uvítám připomínky nejen od členů našeho společenství, ale i od dalších návštěvníků tohoto webu. Číslování odstavců upravím až při závěrečné redakci.

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost jsem návrhy změn promítnul do stávajících stanov. Původní text je psán obyčejným písmem. Pasáže, věty či slova, která pozbývají platnost, případně pro nás již nemají smysl, jsem vyznačil červeným písmem. Navrhované změny a úpravy jsem vyznačil tučným písmem. Číslování odstavců upravím až v závěrečných korekturách návrhu stanov.   

S díky za připomínkování.

František JanásNávrh stanov SVJ Herčíkova 4 dle NOZ.doc (23040)