Zhodnocení průběhu další elektro-rekonstrukce firmou ELGOM

12.06.2017 10:28

V informaci o výběrovém řízení na rekonstrukce vodorovných elektrických rozvodů, výměnu stropních podhledů a osazení nových svítidel, které jsem na jiném místě Aktualit zveřejnil 17. února 2017, se čtenáři příspěvku dověděli, že z něj vyšla vítězně brněnská firma ELGOM, s.r.o.

S výsledky výběrového řízení jsem seznámil zástupce zúčastněných firem e-maily odeslanými dne 20. února 2017. Pana Goliáše, jednatele firmy ELGOM, jsem nadto požádal, aby mi poslal návrh smlouvy o dílo. (To požaduji od všech firem, které uspěly v soutěži na zakázkách pro náš dům. Následně s nimi projednávám všechny detaily smluv). Čas ubíhal a nic se nedělo. (Již při předběžném zájmu zúčastnit se výběrového řízení na rekonstrukce svislých elektrických rozvodů nám pan Goliáš sdělil, že ELGOM má fůru zakázek a zahájit práce v námi požadovaném termínu je pro firmu nerealizovatelné).

S kolegy ve výboru jsme začali zvažovat, zda neoslovíme firmu druhou v pořadí. Právě v tom okamžiku se mi pan Goliáš přihlásil s vysvětlením a omluvou za zdržení: firma, se kterou měl dohodnutou výměnu stropních podhledů na chodbách, od příslibu odstoupila, protože je až do podzimu zaměstnána na jiných zakázkách. Hledá proto nového partnera, který je ochoten a schopen dodržet cenovou a materiálovou relaci nám nabídnutou. To se mu podařilo v závěru března.

2. dubna 2017 mi pan Goliáš poslal návrh smlouvy. Akceptoval mé návrhy na její úpravy, a proto mohly být práce na této části rekonstrukcí a modernizací našeho domu, jedné z posledních, zahájeny dne 24. 4. 2017. Probíhaly koordinovaně a perfektně za každodenního dohledu pana Pavla Hološky, člena výboru SVJ.

Oproti původní dohodě o rozsahu díla jsme se rozhodli pro jednu změnu. V nově instalovaných stropních svítidlech značky Kanlux Folger 2x LED 8,5W jsou zabudována pohybová čidla. Měla by mít delší výdrž než ta, která byla nainstalována při komplexní revitalizaci domu v roce 2010. Jedno dokonce předloni vyhořelo, jiná poměrně často „kolabovala“ a pánové Hološka s Řezaninou, členové výboru pečující o chod domu po technické stránce, je museli měnit. Třeba i po svévolných zásazích některých bydlících, kteří se snažili čidla jinak nasměrovat a měnit délku osvitu. (Obdobnou práci měli s výměnou odcházejících žárovek ve stropních svítidlech). Při projednávání cenové nabídky firmy ELGOM jsme předpokládali, že před byty na konci chodbiček bude nainstalováno jedno svítidlo, které by mělo dostačovat. Po instalaci zkušebního svítidla před výtahy jsme pokusem zjistili, že při pomalé chůzi by pohybové čidlo před bytem zaregistrovalo pohyb až v cca 2/3 vzdálenosti a třetina délky chodbičky by zůstala mimo dosah tohoto čidla i jednoho čidla před výtahy. Proto jsme nechali nainstalovat před výtahy dvě svítidla. Cena za ně je jediným navýšením původní cenové nabídky. Svítidla Kanlux mají výrazně vyšší svítivost oproti předchozímu stavu a mnohem nižší spotřebu elektřiny.

Dalším doplněním osvětlení chodeb domu je instalace svítidel LED Olympus 8W/3 hod. pro nouzové osvětlení. Pro některé z bydlících, kteří měli obavy, že bude vyšší spotřeba elektřiny, když nouzová světla stále svítí, upřesňuji, že v těchto světlech svítí pouze doutnavky a světla se rozsvítí ze záložního zdroje pouze při výpadku elektřiny.        

Jistě si všichni v domě bydlící vzpomínají na to, že při modernizacích prováděných v předchozích letech, při nichž byla nutná jejich součinnost (například při modernizaci domovního audiosystému spojeného s výměnou telefonů v bytech), jsme určovali dny, ve kterých mají být zpřístupněny byty v jednotlivých podlažích. Což se nikdy neobešlo bez dohadů a výjimek. Pracovníci Elgomu měli pro tyto účely vypracován praktičtější postup: sami se domlouvali s bydlícími, kdy jim mohou provést napojení elektrického vedení z chodby do bytového rozvaděče. Nedařilo-li se jim na někoho dozvonit, nalepili na dveře lístek s uvedením telefonického kontaktu, na němž si mohli dotyční sjednat konkrétní den i hodinu, ve které byt zpřístupní. U těchto bytů ponechali odkrytý jeden díl stropního podhledu, který doplnili, včetně izolace, až po napojení bytu. Měl jsem zato, že práce už před nějakým dnem skončily, protože jsem v domě zaregistroval pracovníky firmy jen sporadicky. Šéfa montérů jsem požádal, aby mi sdělil, které byty ještě nejsou zapojeny. Přinesl mi seznam čtrnácti bytů. Všem vlastníkům jsem 17. 5. odeslal e-maily nebo sms s požadavkem, aby se na uvedeném telefonním čísle domluvili na napojení nového elektrického rozvodu do bytu. Pracovníci firmy pak přijížděli do domu, aby jednotlivé byty napojili. V jednom případě se stalo, jak mne pan Hološka informoval, že přijeli na domluvený čas zbytečně, protože vlastník bytu nepřijel.

Rádi vyslovujeme pracovníkům firmy pochvalu za to, že v maximální možné míře se snažili nenarušovat běžný provoz a chod domu, prováděli denní úklid. Dokonce zdravili bydlící, se kterými se potkávali v prostorách domu. Toto vše někteří ze spolubydlících ocenili, když mne o této skutečnosti informovali.

Fakturu za provedené dílo ve výši 419 345 Kč vystavila firma ELGOM, s.r.o. dne 26. 5. 2017. Paní provozní účetní našeho SVJ jsem dal 31. 5. 2017 pokyn, aby neprodleně vystavila bankovní příkaz k její úhradě. V případě dotazu od jiného Společenství na spokojenost a kvalitu provedené práce bychom mohli Firmu Elgom s klidným svědomím jen a jen doporučit.

 

František Janás (s několika věcnými dodatky Pavla Hološky)