Webová prezentace SVJ Herčíkova 4 byla spuštěna

02.03.2013 20:58

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

Stávající i noví členové SVJ, například po koupi či zdědění bytové jednotky, budou mít možnost seznámit se se všemi dokumenty a zápisy z jednání shromáždění od založení SVJ v listopadu 2009 po aktuální dění. Případně též se staršími kauzami, spojenými s domem Herčíkova 4. Dozvědí se například, jak a s jakým výsledkem proběhla komplexní revitalizace domu v roce 2010. Prezentace bude postupně doplňována též v oddíle Fotogalerie o snímky se vztahem na náš dům i jeho okolí. Vše odvisí od časových možností Františka Janáse, současného předsedy výboru SVJ i administrátora webu. Od roku 2001 byl hospodářem někdejšího výboru samosprávy domu a po léta průběžně a podrobně informoval všechny bydlící bez rozdílu - vlastníky jednotek i členy družstva - o dění v domě. Každého jednotlivě, buď písemně, nebo na poskytnuté e-mailové adresy. Ty považuje FJ za ryze osobní údaje a nikomu je nesděluje za žádným účelem. Okruh vlastníků jednotek, členů SVJ, s připojením na internet a vlastními e-mailovými adresami se stále rozšiřuje. Dovoluje si proto i touto cestou požádat zbývajících cca 20 vlastníků jednotek, aby mu nově zřízené kontakty poskytli. Usnadní se tím vzájemná komunikace. Vhodné je i sdělení mobilního spojení pro případ nenadálých událostí. Takový kontakt je chápán též jako ryze odobní údaj.  

Vytvořením webové prezentace mají - nejen všichni vlastníci jednotek, ale též kdokoliv další bez přímého vztahu k našemu SVJ - shromážděny veškeré informace o činnosti SVJ Herčíkova 4 na jednom místě. FJ nikdy neviděl důvod k jakémukoliv utajování a byl vždy zastáncem transparentních jednání. Proto není vstup na webové stránky podmiňován nějakou registrací nebo omezením na členy SVJ. Není příznivcem reklam, a proto návštěvníka stránek nebudou žádné obtěžovat a odvádět od podstaty. 

S předsedovým návrhem na vytvoření internetové prezentace i její obsahové náplně souhlasili oba jeho kolegové ve výboru SVJ - Ing. Bořek Řezanina i pan Pavel Hološka - a proto mohl být tento web zřízen.

František Janás