Výzva předsedy výboru SVJ paní Felklové a Veverkové

29.03.2013 14:46

Paní Felklová, paní Veverková,

zítra uplyne týden od dopoledne 22. 3. 2013, chvíle, kdy jste bydlící v domě písemně vyzvaly, vložením zřejmě do všech poštovních schránek, k podpoře vaší „války“ proti mně, předsedovi výboru SVJ. Jeden z dopisů byl označen jako otevřený dopis, jehož adresátem mám být já. Do tohoto okamžiku, 28. 3. 2013, 14,06 hod. jsem od žádné z vás ony písemnosti neobdržel.

Dokončují zpracování zápisu z jednání SVJ, které se uskutečnilo dne 21. 3. 2013, tedy v předvečer vaší akce, a jehož se žádná z vás nezúčastnila, ani nezmocnila některého z dalších vlastníků k vašemu zastupování. Přílohou zápisu z jednání bude mé vyjádření k některým bodům z vašich apelů na bydlící. Zápis, včetně přílohy, obdrží opět všichni vlastníci jednotek i uživatelé bytů družstevních obvyklým způsobem. Další část mého stanoviska, o kterém jsem vás informoval již 23. března, jsem zveřejnil na webu našeho SVJ.

Žádám vás o bezprostřední dodání oněch písemností. Oba dopisy-výzvy mi zašlete v elektronické podobě na janas@senior.cz , abych mohl zaměnit stěží čitelné skeny dvou z dopisů, které jsem na již zmíněném webu zveřejnil současně s mou reakcí. Dále vás žádám o doručení vámi vyrobených podpisových archů nebo jejich kopií. Jak je vám jistě známo, mnohá léta zveřejňuji v zápisech z jednání a hlasování nejen celkové výsledky, ale i konkrétní údaje jak kdo hlasoval. Jistě to pro vás nebude žádným problémem. Paní Felklová vloni písemně požadovala -  byť v rozporu s běžným způsobem pro jakákoliv jednání a hlasování, zejména však v nesouladu se Stanovami SVJ - aby byla pro hlasování zajištěna 100% účast. Během týdne se vám dvěma tento její požadavek zcela jistě podařilo naplnit. Vámi zjištěné výsledky zveřejním rovněž v zápise. Samozřejmě též následně na webu našeho Společenství  www.svj-hercikova4-brno.webnode.cz   

Neobdržím-li od vás žádané do zítřejšího dne, tj. 29. března 2013 dopoledne, připojím tuto mou výzvu vám k příloze zápisu.

Mohu se domnívat, že obě vzájemně znáte vaše e-adresy. Přesto posílám mou žádost každé z vás samostatně. Dodržuji tím můj slib vlastníkům jednotek, že ode mne žádná třetí osoba neobdrží e-adresu jiné osoby. 

 

S pozdravem

František Janás

Pozn.: Výzvu jsem odeslal dvěma e-maily na e-adresy obou jmenovaných dne 28. 3. 2013 ve 14,06 - 14,10 hod. Následně jsem text zaslal mým dvěma kolegům ve výboru SVJ. Ze strany adresátek nepřišla žádná odezva. Proto výzvu publikuji.  Je 29. března, 14,46 hod.

Je 30. března, 16,50 - stále žádná odezva. Je 2. dubna 19,20 - setrvalý stav.