Výmalby na nátěry kovových i dřevěných konstrukcí ve společných prostorách domu 08. - 11. 2023

21.02.2024 21:47

Stručná zmínka o výmalbách chodeb, schodiště a nátěrech kovových i dřevěných konstrukcí ve společných prostorách domu je v zápise z loňského shromáždění našeho SVJ.

Práce začaly ve druhé polovině srpna. S několika přerušeními, kdy musela realizační firma přesunout pracovníky na jiné, dříve sjednané zakázky, skončily bezprostředně před zasedáním shromáždění jednajícím dne 13. 11. 2023. Z pozitivních reakcí řady spolubydlících je zřejmé, že rozhodnutí výboru SVJ o vylepšení interiérů domu bylo správné.

Fotodokumentaci jsem pro lepší přehled rozdělil na několik samostatných oddílů. Pokusil jsem se zde ukázat stavy „před a po“. Jde o výběr z mnoha desítek snímků, které jsem pořídil během prací a doplnil je několika snímky z mého archivu.

FJ