Stručné výsledky hlasování per-rollam

09.06.2020 12:16

Stručné resumé výsledků hlasování per-rollam, které se uskutečnilo ve dnech 10. – 31. 5. 2020.

Své právo rozhodovat hlasováním o hospodaření SVJ nevyužilo 16 vlastníků/spoluvlastníků jednotek xxxxxx (+ 3 další s určitými podíly na jednotkách přičemž jiní podíloví vlastníci se hlasování zúčastnili) z celkového počtu 77 jednotek. V součtu jde o 74 565 podílů, tj. 19,55 % vlastnických podílů na domě.

Na otázku č. 1 - „Souhlasíte se snížením odvodů do fondu na opravy domu o 10 Kč/1 m2 plochy bytu/1 měsíc, tj. na částku 15 Kč/1 m2 plochy bytu/1 měsíc?“ odpověděli hlasující takto:

Se snížením odvodů nesouhlasí xxxxx s 3415 podíly. Odpovědi se zdrželi xxxxx s 2903 podíly.

Souhlas se snížením odvodů vyslovili všichni další vlastníci/spoluvlastníci jednotek součtem hlasovacích podílů 300 362, tj. 78,78 % z celkového počtu 381 243 vlastnických podílů na domě. 

Potřebnou nadpoloviční většinou ze všech vlastnických podílů na domě bylo snížení odvodů do fondu oprav na 15/Kč/1 m2 plochy bytu/1 měsíc schváleno.

Na otázku č. 2 -  „Souhlasíte se zvýšením funkcionářských odměn, tj. odměn členům výboru o 30 Kč/1 jednotka/1 měsíc, tj. na částku 130 Kč/1 jednotka/1 měsíc?“ odpověděli hlasující takto:

Proti zvýšení odměn nehlasoval nikdo. Odpovědi se zdržel xxxxx s 2441 podíly.

Souhlas se zvýšením odměn vyslovili všichni další vlastníci/spoluvlastníci jednotek součtem hlasovacích podílů 304 238, tj. 79,80 % z celkového počtu 381 243 vlastnických podílů na domě.  

Nezbytnou nadpoloviční většinou ze všech vlastnických podílů na domě bylo zvýšení funkcionářských odměn na částku 130 Kč/1 jednotka/1 měsíc schváleno.

 

PS.: S výsledky hlasování, včetně konkrétních údajů -  výše jsou nahrazeny xxxxxx - a doplňujícími poznámkami jsem seznámil adresně všechny vlastníky jednotek obvyklým způsobem: buď na poskytnuté e-adresy, nebo písemně do poštovních schránek.

FJ