Stručně o shromáždění SVJ dne 21. 3. 2013

24.03.2013 12:52

Součet vlastnických podílů přítomných na shromáždění byl ve výši 42,3% z celkového počtu podílů na domě. Nebylo dosaženo nezbytného počtu vlastnických podílů k tomu, aby shromáždění mohlo hlasovat a přijímat usnesení. Proto celé jednání proběhlo tak, že jsem podal výklad k jednotlivým bodům programu a bylo diskutováno několik otázek. Dle programu mělo být hlasováno o požadavku paní Dagmar Felkové, aby byla zřízena kontrolní komise. Sama navrhovatelka se však jednání nezúčastnila, ani nezmocnila někoho dalšího ke svému zastupování. Namísto férového jednání na půdě společenství, sestavila - spolu s Mgr.  Michaelou Veverkovou - písemné materiály v nichž následující den apelovaly na některé vlastníky jednotek v jedné kauze. Dva základní dopisy jsem naskenoval. Můžete se s nimi seznámit v jiné kapitole našeho webu, stejně jak s mou reakcí. Během několika dnů, po jeho dopracování, zveřejním též podrobný zápis z jednání shromáždění.

František Janás