přesunutí obsahu

06.11.2014 16:14

Po schválení nového znění stanov jsem jejich text, i některé články z tohoto oddílu, vložil do oddílu Stanovy. Pokud se mi z Aktualit podaří odstranit obsahový blok "Návrh na úpravu stanov dle NOZ", odstraním jej. Zatím bylo několik pokusů neúspěšných.

FJ