Předláždění venkovního schodiště

01.12.2023 23:33

- Déletrvajícím problémem bylo venkovní schodiště. Protiskluzné dlaždice osazené při komplexní revitalizaci domu v roce 2010 neplnily zcela deklarovanou funkci. Nezadařila se ani jejich záměna za předláždění materiálem Top Stone v roce 2017. Zhotovitel dlažby bydlel v našem domě na podnájmu a působil jako OSVČ. Ze zdravotních důvodů rezignoval v tom čase na práci ve výboru SVJ pan Pavel Hološka. FJ se s BŘ dohodli, že zhotovitele dlažby navrhnou účastníkům shromáždění v roce 2018 jako nového člena výboru. Byl zvolen. Jeho aktivita však byla nulová, dlažba začala zakrátko vykazovat výrazné vady a on nereagoval na naše žádosti o provedení bezplatných oprav v záruční době. Kamenivo „opravil“ až pod hrozbou určitých sankcí bezprostředně před uplynutím záruční doby a zasedáním shromáždění SVJ v roce 2019. Účastníkům zasedání byl předložen návrh na jeho odvolání. Návrh byl schválen a novým členem výboru byl zvolen RS).