Opravy děr na fasádě způsobené dravými ptáky

15.04.2024 12:42

Ve dnech 18. a 19. března 2024 opravila firma Flexistav dvanáct větších a pět menších děr na fasádě způsobených dravými ptáky. Díky tomu je fasáda domu Herčíkova 4, po pěti letech od předchozí opravy, opět na několik let OK.

 

Náklady ve výši 41 600 Kč uhradila pojišťovna v plné výši. Opět se potvrdilo, že rámcová pojistná smlouva je pro nás výhodnější, něž pokud bychom měli na dům uzavřenu individuální pojistku. Přistálo někomu z vás na bankovním účtu pojistné plnění po dvou dnech od odeslání dokladů o nákladech na likvidaci pojistné události?