Oprava dláždění

28.11.2019 23:54

V červnu – srpnu jsem zde informoval o žádosti na předláždění některých částí chodníku před naším domem. Částečná oprava (kolem kanálové vpusti) byla provedena prakticky okamžitě. Předláždění některých dalších, vskutku havarijních a pro chodce nebezpečných partií, mělo být zahrnuto do plánu oprav na příští rok. S nemalým potěšením mohu sdělit, což ostatně zaregistrovali všichni zde bydlící i jejich návštěvy, že došlo ke změně rozhodnutí. Dnes, 28. 11. 2019, byla opravena tři nejrizikovější místa. Pracovníci firmy Šimek zvládli předláždění za necelé dvě hodinky. Nezbývá než poděkovat  OVS ÚMČ za další krůček zlepšující bydlení v našem domě.

Pozn.: Prvý snímek ukazuje prostor před schodištěm v červnu. V průběhu dalších měsíců došlo k mnohem výraznějšímu poškození dlažby. Naštěstí bez úrazu.

FJ