O výběru zhotovitele díla i průběhu prací

18.02.2014 01:40

Po dokončení komplexní revitalizace domu ve 2010 (zateplení, výměny výplní stavebních otvorů) jsme ve výboru SVJ uvažovali, jaká další vylepšení našeho společného bydlení máme provést. V úvahu přicházely dva okruhy: výměny podlahových krytin nebo stropních podhledů na chodbách domu. Ing. Strak upřednostňoval podhledy, Ing. Řezanina i já jsme byli spíše pro podlahové krytiny. Tím byla preference dána.

Dne 7. 10. 2011 jsem poslal šesti firmám zabývajícím se výměnou podlahových krytin (zkratky z jejich e-adres: k-keramika, laspo, podlahy fertig, podlahy vojtech, pephala, zetoma) e-maily tohoto znění:

Vážení,
v loňském roce jsme komplexně zrevitalizovali bytový dům Herčíkova 4, Brno. Mezi několik „drobností“, kterými chceme vylepšit jeho interiér je výměna stávajícího PVC ve společných prostorách domu. Zejména na chodbách ve všech 13 podlažích a sklepě, což  hrubým výpočtem představuje výměru cca 300 m2. S ohledem na výškové možnosti  před dveřmi výtahů, není možné položení například laminátových podlah či dlažeb. Na několika místech bude zřejmě nutno v chodbách vyspravit i podkladní betonovou vrstvu.  
V případě že o tuto zakázku má vaše firma zájem, je vhodná osobní prohlídka s následnou nabídkou možných materiálů, termínu realizace  a kalkulace cenových nákladů.
 
S pozdravem
František Janás, předseda výboru SVJ
tel.: 602 953 695

Ne všichni oslovení reagovali. Prohlédnout si dům přišli tři z nich.  

Zástupce jedné firmy si prohlédl přízemí a viděl rekonstrukci jednoduše: na stávající PVC položíme další vrstvu. Namítám, že nepůjdou otevřít dveře do výtahů. Tak tady to zbrousíme, nebo strhneme starou a nalepíme novou krytinu. Bude vás to stát asi 200 tisíc.

Další přinesl prospekty s tím, že si podle nich máme vybrat, která podlahová krytina by nám vyhovovala. Poté že vypracuje cenovou nabídku.

Třetí přišel a řekl, že si musí nejprve celý dům projít, než něco závazného nabídne. Dům prošel a pravil, že v některém patře jsou na sobě nalepeny dvě až tři vrstvy PVC. Někde že je podkladní vrstva zcela ztrouchnivělá. Navrhuje odstranění krytin ve všech podlažích a nejspíše odstranění i starých podkladních vrstev betonové mazaniny až na panel. A doporučil, abychom se podívali do některých objektů, v nichž podlahové krytiny jeho firma pokládala.

Jistě by každý z vás, přál-li by si perfektní dílo, zvolil třetího z uvedených zájemců. Tím byl pan Josef Hala. Tak jsme rozhodli i my.

Pro úplnost dodávám, že cenové nabídky poslala firma Josef Hala., K-keramika a Laspo.

Sledoval jsem poté příležitostně pana Josefa Halu, jak práci nejen organizuje, ale sám se činí jako perfektní podlahářský mistr, který evidentně dělá svou práci s láskou. Ať již to bylo při virtuózním nanášení podkladové hmoty, nebo důkladném pokládání kvalitní podlahové krytiny. Proto mne důkladně nadzvedlo výrazné poškození jeho práce vlastníky jednoho bytu při prvé etapě prací. Ve výrazně menší míře se podobná situace opakovala i při druhé etapě. Lehce znatelné stopy v jednom podlaží ukázaly, že kdosi vyjel z výtahu s dětským kočárkem na téměř zatuhlou podkladovou hmotu, obratem však zacouval zpět. Z jiného bytu vyšla jeho majitelka na 99% zatuhlou mazaninu. Než však došla k výtahu, její stopy se stávaly zřetelnějšími, protože úplné zatuhnutí hmoty přeci jen několik minut trvalo. Za své pochybení se omluvila mně a možná o panu Halovi.     

Práce podlaháře musela být dočasně přesušena po neseriózním hlasování a rozhodnutí shromáždění vlastníků, které jsem neměl umožnit, v listopadu 2012 o vyplacení refundací. Kvůli tomu jsme uzavřeli dodatek ke smlouvě o dílo, který pan Hala akceptoval. Díky anulování výsledků onoho hlasování novým hlasováním v březnu 2013 mohl své dílo dokončit.

František Janás