Mřížka a roh zídky

23.05.2024 23:11

Výměnu pradávné mřížky u bočního vchodu provedl v roce 2019 týž „umělec“, který v tom období „předláždil“ schody u hlavního vstupu do domu. Pevně zabudovaná mřížka však bývala po deštích vždy několik dnů zcela potopena v neodtékající vodě. V rámci úprav a oprav drobnějších i větších vad, které v našem domě realizujeme, jsme se rozhodli i pro osazení nové mřížky. 

 

Přitom jsme nechali, dle materiálových možností, opravit i výrazně poškozený roh zídky. Ta, stejně jako dláždění kolem domu, je ve vlastnictví ČR, města Brna, resp. ÚMČ Královo Pole. O opravy dláždění i úpravy nerovností terénu, při neustále se zhoršujícím stavu, žádáme marně řadu let. Snad se letos, před více než pravděpodobným skončením činnosti výboru SVJ, nezbytných úprav a oprav dočkáme.