K havárii

23.05.2024 22:48

K havárii došlo krátce před vánočními svátky. Opravu rozvodu provedla firma pana Slavíka, našeho smluvního partnera. S likvidátorkou Pojišťovny Kooperativa jsme krátce po události prošli všechny viditelně vodou zasažené části suterénu. Dohodli jsme se na vyplacení pojistného plnění po dodání rozpočtu od realizační firmy. BŘ v následných jednáních se zástupcem firmy Zerastav vše postupně důkladně zkontrolovali, což trvalo nějaký čas. Pojišťovna nás mezitím dva či třikrát žádala o dodání rozpočtu. Prakticky bezprostředně po jeho odeslání přistálo na bankovním účtu našeho SVJ pojistné plnění v plné výši 59 998 Kč odhadu = faktuře.