nám klepe na okno drát hromosvodu.

nám klepe na okno  drát hromosvodu.