Zateplen musel být i sokl domu.

Zateplen musel být i sokl domu.