Předseda výboru SVJ Fr. Janás přebírá plaketu

Předseda výboru SVJ Fr. Janás přebírá plaketu